Proč je přehrada nesmysl?

Rozklíčovat vznik nápadu v rámci boje se suchem postavit přehradu Zdobnice – Pěčín je obtížné. Docela pravděpodobnou variantou je to, že tento zapomenutý nápad vytáhnul z rukávu jakýsi úředník Ministerstva zemědělství a překvapivě se tento nápad začal rozvíjet – záměr schválila Vláca ČR a utrácejí se miliony korun za projektování bez toho, aby tento nápad někdo podrobil kritckému zhodnocení. Výsledkem může být zbytečné zničení cenného území a utracení cca 15 000 000 000 Kč. Je však přehrada potřeba?

1. Přehrada Zdobnice – Pěčín představuje společensky nepřijatelnou devastaci přírodní krajiny evropského významu

2. Existují alternativní řešení zajištění dostatku pitné vody

3. Příprava přehrady neodpovídá trendům moderního vodního hospodářství

4. Přípravou přehrady Ministerstvo zemědělství porušuje sliby z Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod (LAPV)

Sliby Ministerstva zemědělství při schvalování Generelu roku 2011: „Generel LAPV není seznamem „plánovaných staveb přehrad“. Jde o dokument stanovující soubor lokalit, které jsou morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod. „Tyto lokality jsou tedy „ložiska strategické suroviny“, kterou se v budoucnu voda může stát, a která zasluhují územní ochranu ve veřejném zájmu. Jejich rezervace a případné využití je jedním z adaptačních opatření pro řešení dopadů klimatické změny, především pro snížení nepříznivých účinků povodní a sucha, a to v dlouhodobém horizontu padesáti až sta let (tj. 2061-2101),“ dodala Šindlerová.“

 

Po schválení Generelu ale Ministerstvo zemědelství v roce 2016 přichází s nápadem postavit přehradu Zdobnice – Pěčín! Nějak to s těmi 50-100 lety nesedí, že?