Krajina ke zničení?

Přehrada Pěčín by měla zničit jedny z nejcennějších přírodních partií (nejen) Královéhradeckého kraje.

Údolí Zdobnice je chráněno nebo významné jako:

  • I. zóna Chráněné krajinné oblasti Orlické hory
  • Evropsky významná lokality CZ0520604 Zdobnice – Říčka – Díky nepřístupnosti terénu se zde dochovaly rozsáhlejší porosty lesů přirozeného druhového složení, významné jsou především suťové lesy. Pozoruhodná jsou mechová společenstva vlhkých skal. Předmětem ochrany EVL jsou lesní biotopy – suťové lesy jsou dokonce považován za prioritní a dle Směrnice o stanovištích mají zvláštní význam pro Evropská společenství vzhledem k podílu jejich přirozeného výskytu na území ES.
  • Koridor a zóna zvýšené péče o krajinu evropské ekologické sítě (European Ecological Network)
  • Nadregionální biokoridor K80 Sedloňovský vrch, Topielisko – Raškov
  • Prostě nádherné údolí a místo, které by bylo vymazáno z mapy a kam by byl zakázán vstup – projekt přehrady počítá s tím, že kolem nádrže bude ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně se zakázaným vstupem fyzických osob.

Jak se vůbec mohlo stát, že někoho napadne do tak cenného území plánovat přehradu?

Situace vodní nádrž a chráněná území:


Přehrada vs chráněná územíChráněná území - základní mapa

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *